Kontorsflytt

Välj från urvalet av städer här nedan

Timrå Express hjälper till då det är dags att flytta företaget eller kontoret

Oavsett om det gäller förflyttning av hela kontor, eller delar av företaget, hjälper vi till att på ett smidigt sätt underlätta för er i flyttkarusellen. Med erfaren personal skapar vi flexibla lösningar som är anpassade till den flytthjälp som behövs. Planering och logistik är några av våra bästa sidor. Vi har mycket rutin och lång erfarenhet vad gäller kontors­ och företagsflyttar och kan därför utlova effektivitet och smidighet i vårt arbete.

Kontorsflytt

Stort eller litet, lätt eller tungt, vi fixar så att flytten av företaget blir en enkel match för er. Gör det ni är bäst på, så gör vi det vi är bäst på.

FRÅGOR OM KONTORSFLYTT

Vad ska vi tänka på då vi ska flytta vårt kontor?
För att vi på ett så smidigt sätt som möjligt ska kunna hjälpa till med kontorsflytt är det viktigt att ni har en tydlig plan för i vilken ordning saker ska flyttas. Om det finns en överblick över organisationen underlättar det för både er och oss. När är det smidigast att flytta företaget? Smidigast att flytta är då det stör verksamheten minst. På så sätt får både vi och ni en bättre arbetsplats. En flytt på en helg kan kosta lite mer, men också innebära att flytten går fortare och ni kan återgå till arbete snabbare. Vilka tjänster kan flyttfirman bistå med? Förutom packhjälp, bärhjälp, lastning och lossning kan vi bl a bistå med hjälp av nedmontering och montering av möbler som tillhör kontoret.